• Stichting Perspectief voor jong en oud wordt de regionale voorziening voor jong en oud waar snel actieve begeleiding wordt geboden om hen te helpen de draad weer op te pakken.
  • Respect voor jezelf en voor anderen is een basisvoorwaarde om weer een zelfstandige en verantwoordelijke rol binnen de samenleving te krijgen.
  • Door maatschappelijke activiteiten en goede communicatie de meerwaarde van Stichting Perspectief voor jong en oud binnen Berkelland voelbaar, herkenbaar en meetbaar maken.
  • Stichting Perspectief voor jong en oud helpt mensen om het uiteindelijk zelf weer te kunnen doen.
  • Wij trachten samenwerking te creëren tussen langdurig werklozen, WAO'ers, senioren, jongeren, adolescenten, gepensioneerden en vrijwilligers samen te laten vloeien met de reguliere arbeid ‘s activiteiten. Samen staan we Sterk.