Stichting Perspectief voor Jong en oud, biedt al geruime tijd begeleiding en gezinsondersteuning aan cliënten  in de leeftijd van 15+ met een persoonsgebonden budget (PGB). Vaak is er sprake van opvoedingsproblemen  in combinatie met een psychiatrische diagnose of licht verstandelijke beperking (ADHD, ADD, Autisme, PDD-nos, depressie, moeilijk opvoedbaar en algemeen probleem gedrag).

Wat willen wij bereiken:

  • Jongeren, adolescenten en/of volwassenen die  weer volwaardig en zelfstandig meedoen in de samenleving
  • Jongeren, adolescenten en/of volwassenen die respect voor zichzelf en hun omgeving hebben
  • Voorkomen en verminderen van criminaliteit in de buurt
  • Verbeteren van de gezinssituatie van jongeren, adolescenten en/of volwassenen
  • Voorkomen van problematiek in een later stadium
  • Voor de arbeidsmarkt beschikbaar maken van gemotiveerde en opgeleide aspirant-werknemers
  • Beëindigen van de uitkeringssituatie

Wat zijn de vooruitzichten:

De jongeren, adolescenten en/of volwassenen lopen vaak tegen moeilijke situaties aan in hun woon- , werk- of leeromgeving. Zo zijn er problemen in de gezinssituatie, op school, in de werksituatie of in de sociale omgeving. Door het aanbieden van zorg in een actieve en activerende omgeving met dagelijks groep- en individuele begeleiding  gaat ze weer richting resocialisatie met als uiteindelijk doel weer terugkeren op de arbeidsmarkt of het afronden van de opleiding.

Onze contacten:

Wij werken samen met de wijkagent, de leerplichtambtenaar, enkele lokale vrijwilligersinitiatieven, buurt afvaardigingen en instanties zoals de GGD, scholen en ook werkgevers zijn belangrijke onderdelen binnen Stichting Perspectief voor jong en oud.