Perspectief voor jong & oud

Stichting Perspectief voor Jong en oud, biedt al geruime tijd begeleiding en gezinsondersteuning aan cliënten in de leeftijd van 15+ met een Persoonsgebonden budget (PGB) en / of aanbesteding.
Door het aanbieden van zorg in een actieve en activerende omgeving met dagelijks groep- en individuele begeleiding gaat ze weer richting resocialisatie met als uiteindelijk doel weer terugkeren op de arbeidsmarkt of het afronden van een opleiding.